Strona fanów twórczości Nicki Minaj

minajpoland.pl

Singiel Starships

Singiel Starships

Dlatego wyznać swoje grzechy do siebie, i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. 5:16 (NASB)

Katolicy polegać na duchownych do ich wiedzy i zbawienia, ale chrześcijanie wypracować własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem.

Dlatego, umiłowani, jak zawsze byliście posłuszni, a nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność , wypracować własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. 13For to Bóg, który sprawuje w was i chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego. Phillipians 02:12 (BT)

Katolicy obserwować Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Świątki, ale chrześcijanie przestrzegać Paschę, Święto Przaśników, Zielone Świątki, Święto Trąbek, w Dniu Pojednania, Święto tymczasowych mieszkań i Ostatniego Wielkiego Dnia. Zobacz broszurę pod tytułem Dzień Święty Boży plan przez Zjednoczony Kościół Boży. (Http://www.ucg.org/booklets/index.htm)

Katolicy dokonać świętych zmarłych ludzi, ale chrześcijanie żyją świętymi.

Tu jest cierpliwość świętych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Revelation14: 11 (ASV)

Singiel Starships

Katolicy wierzą, że idą do nieba, gdy umierają, ale chrześcijanie iść do grobu, gdy umierają i odpoczynek w spokoju aż do powrotu Chrystusa i zmartwychwstania.

Dla żyjących wiedzą, że umrą, lecz umarli nic nie wiedzą; mają żadnych dalszych nagrodę, a nawet pamięć o nich zapomniano. Kaznodziei 9: 5 (NIV)

Ale jak dotknięcie umarłych, nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga, mówiąc: 32i jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Mateusza 22: 31-32 (ASV)

Katolicy są pełne fałszywej nadziei, ale chrześcijanie boją się Boga.

Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości: dobre zrozumienie mają wszyscy, którzy czynią przykazania jego: Jego chwała na wieki. Psalm 111: 10 (BT)

Bojaźń Pańska jest początkiem wiedzy lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.
Artykuł napisany przez: