minajpoland.pl

minajpoland.pl

Pink Friday Tour

Pink Friday Tour

Wszechświat został stworzony zgodnie z ustawą z [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] tożsamością, A = A i odpowiada na pytania: Skąd prawami natury, społeczeństwa i fizyki pochodzi? Jak Wszechświat się istnieć? Jak życie zaczęło? Czy ewolucja jest prawdziwe? Czy istnieje głębszej jedności w dziedzinie fizyki w oparciu o głęboką zasadą matematyczną, która może być napisane na koszulce?[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Jaki jest Bóg? Kim jestem?

Po pierwsze, wiem, że Jahwe jest prawdziwe imię jednego Boga i wiem, że jeśli „Zapytaj w imię Boga, będzie odebrane.” Imię Boga, Jahwe, jest tłumaczone: „Jestem, który jestem”.

Pink Friday Tour

„Jestem, który jestem” można zapisać matematycznie: A oznacza, że ??A lub A jest A lub A = A. A = A jest pierwszą prawo tożsamości i prawo niesprzeczności. A = A jest GUT (Wielki Unifying Teoria), TOE (Theory of Everything) i GUF (wielka siła jednocząca) Wszechświata. Jest to „God Particle”, które nie znajdą się w CERN-ie, ponieważ brakuje podstawowym budulcem Wszechświata to nie siły cząstką – tak bozon Higgsa nie znajdzie się w kolizji.

Imię Boga; Jahwe; Jestem kim jestem; A = A, to pierwsze równanie, źródło logiki i nauki. Równanie jest stosowany w przypadku słów i liczb, aby wyjaśnić i tworzyć wszystko, co istnieje. Stworzenie przez imię Boga godzi Boga i logiki. Bóg jest powód. Cuda są cuda rozumu.

Pink Friday Tour

Bóg objawił, jak poznać prawdę do pustynnego plemienia wierzących w jednym Bogiem-that-rules-The-Universe, ich dowódca, „nie mają bogów przede mną. Marka nie widać obrazu mnie czcić”. Jeden Bóg i ma już jedynym powodem ich poprowadzi idolami. Były one prowadzone bardzo dobrze, a oni przeżyli i powodziło się znacznie. Ich Bóg był powód, siła „Jestem, który jestem”.

„Na początku było Słowo. A Słowo było Bogiem”. Słowa stanowią rzeczy, które istnieją, a gdy słowa są połączone tworzą nowy istniał: do wniosku, co jest powodem.
Artykuł napisany przez: [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]