Strona fanów twórczości Nicki Minaj

minajpoland.pl

Anaconda - kontrowersje wokol piosenki

Anaconda - kontrowersje wokol piosenki Dyscyplina i uczeń mają ten sam rdzeń. Niektóre praktyka towarzyski, takich jak przestrzeganie przykazań, i wiele jest prostując swoje myśli, postaw i przekonań. Zewnętrznie musicie żyć prawego życia. Do przypadkowego obserwatora może się wydawać, że większość ludzi. Wewnętrznie musi kochasz żyjąc przykazań Bożych i wskazówek. Jezus uproszczone przykazań dół do dwóch, kochać Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. (Patrz Kapłańska 19:18, Mateusza 22, 37-39) Jeśli kochasz chemię mam nadzieję, że nie tylko narkotyki, uczysz się, jak rzeczy są i interakcji na poziomie molekularnym i starają się rozwiązywać problemy na poziomie molekularnym. Im więcej wiesz, tym więcej możesz zastosować swoją wiedzę. To samo dotyczy wielu dziedzin, w tym chrześcijaństwa. Bad chemii obfituje ponieważ inne rzeczy, takie jak ekonomia ma pierwszeństwo. Bad Religion obfituje także ze względu na ego człowieka, a zwłaszcza szatana. Ludzie chcą doskonałą status i wpływy. Chcą kontrolować innych, zamiast być studenci i uczniowie Jezusa. Jest to powszechne w katolicyzmie, mam na myśli przede wszystkim duchownych, a wiele organizacji religijnych. Chrześcijaństwo uczy rozważenie innych lepszych od siebie.

Anaconda - kontrowersje wokol piosenki

Więc jeśli istnieje zachęta w Chrystusie, pocieszy z miłości, każdy udział w Duchu, wszelkie uczucia i sympatii, 2complete moją radość, będąc tego samego zdania, mając tę ??samą miłość, będąc w pełnej zgodzie i jednomyślnie. 3DO nic z rywalizacji lub chwały, lecz w pokorze inne większe znaczenie niż wy sami. 4Let każdy z was patrzeć nie tylko własnych interesów, ale także interesów innych. 5Have To dążenie niech was, która jest w Chrystusie Jezusie, 6who, chociaż był w postaci Bożej, nie liczą równości z Bogiem nic do chwytania, 7but wyparł się samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się na podobieństwo ludzi. 8 a zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
Artykuł napisany przez: http://zegarydobosz.pl/4-zegary-wiszace